Projekt ESF

Rozvoj pomoci poskytované rodinám s dětmi v krizi v kontextu interdisciplinární spolupráce v Libereckém kraji 2

CZ.03.02.02/00/22_017/0001092

Projekt je inovativní kvalitativní i kvantitativní nadstavbou projektu realizovaného řadu let Centrem Protěž – Pomoc rodinám ve vztahové krizi, jejímž cílem je udržitelná systémová změna v oblasti řešení sporů rodičů o děti. Projekt je postaven na aktivitách směřujících k podpoře rodičovských kompetencí a k vytváření funkčních dohod rodičů v synergickém evidence-based modelu mezioborové spolupráce (soudy, orgány sociálně-právní ochrany dítěte a další subjekty).

Cílem zahájené mezioborové spolupráce i je:
•    vést rodiče ke společné rodičovské odpovědnosti s důrazem na potřeby a zájmy dětí,
•    snižovat napětí mezi rodiči a přimět je ke vzájemnému respektu,
•    vést rodiče ke spolupráci, komunikaci, podpořit rodiče při uzavření dohody, která odpovídá nejlepším zájmům dítěte a je pro oba rodiče akceptovatelná a dodržovatelná.

Mezioborová spolupráce vychází z principu, že:
•    rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům, kteří ji vykonávají ve vzájemné shodě a v souladu se zájmem dítěte,
•    dítě potřebuje oba rodiče a bezpečné prostředí,
•    oba rodiče jsou schopni pečovat o dítě stejnou měrou a podílet se na jeho výchově,
•    rodiče respektují kompetence druhého rodiče v rámci jeho výkonu rodičovské odpovědnosti,
•    oba rodiče jsou odpovědni za budoucí šťastný život svého dítěte,
•    uzavření dohody rodičů je pro dítě přínosnější než rozhodnutí soudu.

Výstupy projektu: