Informace pro zájemce

DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

Komu pomáháme?

 • dětem svěřeným do pěstounské péče
 • osobám, kterým bylo rozhodnutím soudu svěřeno dítě do pěstounské či poručnické péče
 • rodičům dětí v pěstounské péči při kontaktu s dětmi

Co je cílem?

 • zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách
 • osobnostní růst a rozvoj pečujících osob
 • udržení kontaktu s biologickou rodinou, pokud je to možné

Co děláme?

 • pravidelný kontakt s rodinou
 • vzdělávání pěstounů
 • odlehčovací služby pěstounským rodinám
 • individuální podporou podle potřeb rodiny
 • podporujeme kontakt dítěte s biologickou rodinou
 • nabízíme odbornou pomoc