Edukace rodičů

Pokud máte zájem o přihlášení se na edukaci rodičů – ať už na doporučení soudu, OSPODu nebo z vlastní iniciativy

– kontaktujte Světluši Jiráňovou, DiS.,  tel. 775 731 003, info@centrumprotez.cz.

Skupinová edukace rodičů

 

Formou přednášky v délce 90 minut

 

Obsah:

Právní informace týkající se typů péče, výživného, řízení o úpravě poměrů dítěte u soudu, oblast  práv  a  potřeb  dítěte,  otázku  vytváření  vztahu  rodiče  s  dítětem  různého  věku, rozvod/rozchod rodičů pohledem dítěte a jak mu v tom pomoci, zaměřuje se na rodičovské kompetence, komunikaci a spolupráci rodičů v zájmu dítěte.

Cíl:

Sjednocený  informační  základ  rodičů,  na  kterém  oba  rodiče  mohou  stavět  řešení rozvodové/rozchodové situace v zájmu dítěte.

Skupinová edukace rodičů je poskytována nezávazně; pokud následně mají rodiče zájem o pomoc jejich konkrétní rodině, je jim nabídnut termín pro úvodní plánovací schůzku s cílem vyjednání spolupráce, stanovení konkrétního cíle a naplánování jejího obsahu včetně termínů (individuální jednání, mediace, případně asistované kontakty).