Edukace rodičů

Pokud máte zájem o přihlášení se na edukaci rodičů – ať už na doporučení soudu, OSPODu nebo z vlastní iniciativy proveďte rezervaci:

Rezervace – CENTRUM PROTĚŽ

nebo telefonním čísle 775 731 003.

Skupinová edukace rodičů 

aneb Co vás čeká po rozchodu/rozvodu

Edukace je určena rodičovským párům v rozvodové/rozchodové situaci nebo po ní, zejména tam, kde by mohly vzniknout či již vznikly neshody ohledně uspořádání poměrů jejich dětí.

Jedná se o přednášku v délce 90 minut; přítomni jsou i další rodiče v obdobné situaci. Rodiče se mohou účastnit přednášky nezávisle na druhém rodiči, případně na edukaci přizvat své nové partnery. Každý rodič dostane potvrzení o tom, že tuto přednášku absolvoval. Přednáška je zdarma.

Obsah:

Oblast  práv  a  potřeb  dítěte,  otázku  vytváření  vztahu  rodiče  s  dítětem  různého  věku, rozvod/rozchod rodičů pohledem dítěte a jak mu v tom pomoci, zaměřuje se na rodičovské kompetence, komunikaci a spolupráci rodičů v zájmu dítěte, právní informace týkající se typů péče, výživného, řízení o úpravě poměrů dítěte u soudu.

Jinými slovy se dozvíte vše, co byste měli vědět, abyste vy a zejména vaše děti zvládli rozpad rodiny co nejlépe.

Cíl:

Sjednocený  informační  základ  rodičů,  na  kterém  oba  rodiče  mohou  stavět řešení rozvodové/rozchodové situace v zájmu dítěte.

Skupinová edukace rodičů je poskytována nezávazně; pokud následně mají rodiče zájem o pomoc jejich konkrétní rodině, je jim nabídnut termín pro úvodní plánovací schůzku s cílem vyjednání spolupráce, stanovení konkrétního cíle a naplánování jejího obsahu včetně termínů (individuální jednání, mediace, případně asistované kontakty). Informace pro zájemce – CENTRUM PROTĚŽ (centrumprotez.cz)