O Centru Protěž

Centrum Protěž je nezisková organizace, která se věnuje rodinám s dětmi ve dvou základních oblastech:

  1. Doprovázení pěstounských rodin
  2. Pomoc rodinám s dětmi ve vztahové krizi

 

Zásady naší činnosti:

1.Přistupujeme ke každému dítěti, rodiči, klientovi s ohledem na jeho individuální potřeby a zvláštnosti.
2.Během konzultací s klienty uplatňujeme zásady bezpečného prostředí, nehodnotící přístup a aktivní naslouchání.
3.Doprovázení je realizováno kvalifikovanými zaměstnanci s využitím externích odborníků. Zaměstnanci absolvují pravidelné supervize a vzdělávání.
4.Zásadou naší práce je otevřenost, přímost, upřímnost ve vztahu ke klientům.
5.Samozřejmostí při naší práci je základní slušnost, odpovědnost a dodržování Etického kodexu sociálního pracovníka (viz. Etický kodex). Dodržujeme mlčenlivost a bereme v úvahu názor klienta.
6.Podporujeme klienty i pracovníky v jejich rozvoji, vytváříme podmínky pro jejich osobnostní i odborný růst.