Informace pro zájemce

Pokud máte zájem o Pomoc rodinám s dětmi ve vztahových krizích – ať už na doporučení soudu, OSPODu nebo z vlastní iniciativy – kontaktujte Světluši Jiráňovou, DiS.,  tel. 775 731 003, info@centrumprotez.cz.

Sdělte každý sám za sebe své jméno, telefon,(event. e-mail) a jméno druhého rodiče, aby byly Vaše údaje správně spárovány. Přijetí kontaktu od obou rodičů je považováno za impuls k zahájení jednání o úvodní schůzce. Na uvedeném telefonním čísle získáte i další informace, které pro sebe potřebujete.

POMOC RODINÁM S DĚTMI VE VZTAHOVÉ KRIZI

Komu je určen?

  • dětem ohroženým konflikty rodičů
  • rodičům, kterým se nedaří komunikovat v zájmu dítěte
  • rodinám, ve kterých dítě ztratilo vazbu na jednoho z rodičů a ten ji chce obnovit

Co je cílem?

  • podpora navázání zpřetrhaných a zlepšování narušených vazeb dítěte na jednoho z rodičů či prarodičů
  • minimalizace vytvoření syndromu zavrženého rodiče
  • doprovod dítěte při navazování kontaktu s odloučeným rodičem v neutrálním prostředí
  • podpora rodiče v nastavení pravidel dalšího setkávání rodiče s dítětem bez odborné asistence

Co zahrnuje?

  • nabídka neutrálního prostředí a nestranného přístupu se zohledněním potřeb dítěte
  • individuální práce s jednotlivými členy rodiny
  • společné schůzky a asistovaná setkání