Informace pro zájemce

1. SKUPINOVÁ EDUKACE RODIČŮ

Formou skupinové přednášky, která trvá 90 minut, Vám poskytneme základní informace, které by měl znát a vědět každý rodič v situaci rozpadu rodiny. Jedná se o informační balíček o potřebách a prožívání dětí, úpravě poměrů dítěte, informace k průběhu soudního řízení, výživném a rodičovské odpovědnosti. Informace jsem postaveny na nejnovějších odborných poznatcích.

Pokud máte zájem o přihlášení se na edukaci rodičů, proveďte rezervaci příslušného termínu on-line: Rezervace – CENTRUM PROTĚŽ nebo na telefonním čísle 775 731 003.

Skupinové edukace se mohou účastnit rodiče nezávisle na sobě, mohou na ni přijít jejich noví partneři, případně i další blízké osoby rodičů či dětí.

2. POMOC RODINÁM S DĚTMI VE VZTAHOVÉ KRIZI „Cesta k dohodě“

Pomoc konkrétním rodinám, dětem a rodičům je soubor individuálních konzultací s rodiči a dětmi, mediačních jednání rodičů, případně asistovaných kontaktů, který směřuje k vytvoření co nejlepšího uspořádání vztahů a poměrů v rodině po jejím rozpadu s ohledem na zájem dítěte.

Pokud máte zájem o tuto pomoc, přihlaste se telefonicky 775 731 003 či emailem info@centrumprotez.cz. Před vstupem do této části služby je nutné nejdříve absolvovat skupinovou edukaci rodičů. 

Sdělte každý sám za sebe své jméno, telefon, (event. e-mail) a jméno druhého rodiče, aby byly Vaše údaje správně spárovány. Až projevení zájmu o spolupráci oběma rodiči je pro nás impulsem k zahájení spolupráce. Na uvedeném telefonním čísle získáte i další informace, které pro sebe potřebujete.

Komu je určena?

 • rodinám před, v průběhu či po rozvodové/rozchodové situaci, kde se rodičům nedaří najít shodu v oblasti péče
  o jejich nezletilé dítě či děti;
 • rodinám s vysokou mírou konfliktu rodičů;
 • rodičům, kterým se nedaří komunikovat v zájmu dítěte;
 • rodinám, ve kterých dítě ztratilo vazbu na jednoho z rodičů a ten ji chce obnovit.

Co je cílem?

 • vytvoření nejlepší možné dohody rodičů týkající se péče, výchovy i výživy jejich dítěte či dětí, která respektuje jejich potřeby a zájmy;
 • zlepšení komunikace mezi rodiči a snížení napětí v rámci celého rodinného systému;
 • podpora navázání zpřetrhaných a zlepšování narušených vazeb dítěte na jednoho z rodičů či prarodičů;
 • minimalizace vytvoření syndromu zavrženého rodiče;
 • podpora rodičů v nastavení pravidel dalšího setkávání rodiče s dítětem bez odborné asistence.

Co zahrnuje?

 • nabídka neutrálního prostředí a nestranného přístupu se zohledněním potřeb dítěte;
 • individuální práce s jednotlivými členy rodiny;
 • mediační jednání rodičů se zkušenými mediátory;
 • společné schůzky a asistované setkávání odloučeného dítěte s rodičem v neutrálním prostředí  (je-li to třeba);
 • přístup odpovídající nejnovějším odborným poznatkům.