Informace pro zájemce

Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Bihary – 775 731 003, bihary@centrumprotez.cz

POMOC RODINÁM S DĚTMI VE VZTAHOVÉ KRIZI

Komu je určen?

  • dětem ohroženým konflikty rodičů
  • rodičům, kterým se nedaří komunikovat v zájmu dítěte
  • rodinám, ve kterých dítě ztratilo vazbu na jednoho z rodičů a ten ji chce obnovit

Co je cílem?

  • podpora navázání zpřetrhaných a zlepšování narušených vazeb dítěte na jednoho z rodičů či prarodičů
  • minimalizace vytvoření syndromu zavrženého rodiče
  • doprovod dítěte při navazování kontaktu s odloučeným rodičem v neutrálním prostředí
  • podpora rodiče v nastavení pravidel dalšího setkávání rodiče s dítětem bez odborné asistence

Co zahrnuje?

  • nabídka neutrálního prostředí a nestranného přístupu se zohledněním potřeb dítěte
  • individuální práce s jednotlivými členy rodiny
  • společné schůzky a asistovaná setkání