Historie

V roce 2006 jsme se podíleli na založení rodinného komunitního Centra Generace s cílem vytvářet zázemí pro podporu zdravé rodiny. Rozvíjeli jsme mateřské centrum, na základě zjištěných potřeb rodin přidali miniškolku, volnočasové aktivity pro děti i celé rodiny, pořádali rodinné tábory. Časem jsme dospěli k tomu, že rodiny mimo náš zorný úhel, rodiny s nějakým sociálním handicapem, potřebují podporu tím spíše, čím více mají starostí a problémů a požádali jsme Liberecký kraj o Pověření k sociálně-právní ochraně dětí. Specifika této práce si vyžádala více času a prostoru, což vedlo k oddělení projektů se sociálně-právní ochranou dětí do samostatné organizace – Centrum Protěž (Centrum PRO rodiny s TĚŽkým příběhem).

Již od roku 2014 se tedy pohybujeme v oblasti náhradní rodinné péče v Libereckém kraji. Doprovázíme pěstounské rodiny – pomáháme rodinám, které se rozhodly nabídnout místo ve své rodině dítěti bez zajištěné rodičovské péče. Pěstouny se potřebnému dítěti mohou stát buď příbuzní nebo je dítěti vyhledána pěstounská péče v krajském registru osob schválených pro výkon pěstounské péče.

Výkon sociálně-právní ochrany dětí nás přivedl také k dalšímu citlivému tématu – Pomoc rodinám s dětmi ve vztahových krizích. Řada dětí se ocitá v těžké situaci v důsledku vleklého konfliktu rodičů, většinou doprovázeného rozvodem. Někdy se také jedná o mezigenerační konflikt, jehož součástí jsou děti. Nabízíme pomoc ve formě odborných konzultací, mediací, případně asistovaných kontaktů.