Pro dobrovolníky

Staňte se dobrovolníkem v Centru Protěž, hledáme dobrovolníky

Koordinátorka dobrovolníků
Mgr. Anna Hudcová
Tel: 775 776 262
Email: hudcova@centrumprotez.cz

Kdo je to dobrovolník?

Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, jelikož každý z nás umí něco, co může poskytnout druhým lidem. Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, vědomosti, dovednosti a energii ve prospěch ostatních lidí. Dobrovolníky mohou být osoby starší patnácti let. Předpokladem pro přijetí do dobrovolnického programu je zájem pomáhat druhým, empatie a ochota věnovat volný čas druhým lidem.

Co Vám dobrovolnictví může přinést?

 • Získání nových dovedností a zkušeností v oblasti sociálních služeb
 • Nové přátelé
 • Seberealizaci a pocit smysluplné práce
 • Pocit užitečnosti
 • Radost

Jakým činnostem se budete věnovat jako dobrovolníci?

Dobrovolníci dětem v pěstounských rodinách vyplňují volný čas, pomáhají jim s přípravou do školy, věnují se výtvarným činnostem, čtení knih, hraní společenských her.  Dobrovolníci dále pomáhají s hlídáním dětí při vzdělávání pěstounů, víkendovém vzdělávání a dalších akcí pořádaných Centrem Protěž.

Jak se mohu stát dobrovolníkem, co pro to mám udělat?

Před zahájením dobrovolnické činnosti je zapotřebí přijít na úvodní schůzku s koordinátorkou dobrovolníků, zúčastnit se školení dobrovolníků,  v případě dlouhodobé spolupráce přinést čistý výpis z rejstříku trestů, mít zdravotní potvrzení o fyzické a psychické způsobilosti. Náklady spojené s vyřizováním rejstříku trestu a potvrzení o fyzické a psychické způsobilosti Vám proplatí koordinátorka dobrovolníků.

Co poskytujeme dobrovolníkům?

Školení, pravidelné supervize, podporu při dobrovolnické činnosti, odpovědnostní pojištění, potvrzení o výkonu dobrovolnické činnosti, proplácení nezbytných výdajů souvisejících s dobrovolnickou činností po předchozí dohodě s koordinátorkou dobrovolníků (cestovní náklady, výtvarné potřeby, výpis z rejstříku trestu, zdravotní potvrzení)

Co požadujeme od dobrovolníků?

 • Zájem o nabízenou aktivitu
 • Spolehlivost
 • Komunikativnost
 • Pečlivost
 • Citlivý přístup
 • Mlčenlivost o osobních údajích klientů a interních věcech organizace

 

Láká Vás vyzkoušet si dobrovolnickou činnost? Máte volný čas 1-2 hodiny týdně? Rádi byste ho využili smysluplně?

Pokud ano, tak neváhejte a kontaktujte koordinátorku dobrovolníků, která Vám zodpoví veškeré dotazy.

Mgr. Anna Hudcová
Koordinátorka dobrovolníků