Naše cíle a poslání

Patříme k těm, kteří si hluboce uvědomují význam dobrého rodinného zázemí pro zdárný vývoj dětí a jejich budoucnost, tedy i naši budoucnost.

Velmi si vážíme lidí, kteří se rozhodli na úkor svého pohodlí nabídnout domov dětem, které z jakéhokoliv důvodu neměly funkční rodinu. Stali se pěstouny dětí a my si pokládáme za čest některé z nich doprovázet. Pomáháme jim posilovat schopnost dobře pečovat o děti a hájit jejich zájmy, včetně jejich práva znát svůj původ a svoji biologickou rodinu.

Snažíme se také pomáhat rodinám s dětmi, které se ocitají ve vztahových krizích. Nabízíme těmto rodinám odbornou pomoc, aby byly schopny během svého náročného období předejít vyhroceným situacím a zabránit tak škodám na dětech.

 

Spokojenější děti jsou naše radost a pomoc lidem, kteří o ně pečují, je naše práce!