ROZVOJOVÁ LITERATURA: Pět znaků láskyplné rodiny: Gary Chapman

ROZVOJOVÁ LITERATURA: Pět znaků láskyplné rodiny: Gary Chapman

Možno vypůjčit

Dynamika vztahů zdravé rodiny.

Dnešní rodina zmateně stojí na křižovatce a neví, kterou cestou se má vydat.
Rodina je univerzální celek. Neexistuje žádná kultura, v níž by muži a ženy navazovali sexuální vztahy bez pravidel a v níž by se děti musely protloukat životem samy. Tam, kde byla takováto teorie aplikovaná, experiment záhy skončil, a to z jednoho prostého důvodu: nefungoval. Lidé neprožívali větší štěstí ani svobodu, nezplodili generaci obdařenou zajímavější tvořivostí, méně zatíženou citovými problémy a vnímající hlubší naplnění života. Opak je pravdou. Experimentátoři se vytratí ze scény a ponechají novou generaci bez kompasu v obrovském, neznámém světě.

Dospěl jsem k závěru, že existuje pět základních znaků láskyplné rodiny; pět prvků, které při správném uspořádání tvoří dynamiku zdravé rodiny. Chci vám uvádět praktické návrhy, jak byste těchto pět prvků mohli do své rodiny zabudovat. Proto jsem knihu rozdělil do pěti oddílů, přičemž každý z nich popisuje jeden z pěti znaků láskyplné rodiny a předkládá vám praktické podněty, které můžete ve své rodině bezprostředně uplatnit: služba bližnímu, důvěrný vztah mezi manželi, rodiče, kteří vyučují a vychovávají, děti, které poslouchají a ctí své rodiče, manželé, kteří se s láskou ujímají vedení. (205 stran)