ROZVOJOVÁ LITERATURA: Odpusť a zapomeň: Lewis B. Smedes

ROZVOJOVÁ LITERATURA: Odpusť a zapomeň: Lewis B. Smedes

Možno vypůjčit

Jak být uzdraven z ran, které si nezasloužíme.
Smedes. B. Lewis ve své práci citlivě rozebírá důvody, proč se navzájem zraňujeme: protože si myslíme, že si to druzí zaslouží; protože můžeme být v zajetí nutkavých představ; protože se nedokážeme vyrovnat s důsledky vlastních problémů; protože děláme chyby; protože naše dobré úmysly mohou být špatně pochopeny. Z tohoto hlubokého vnitřního poranění, které nás sžírá a okrádá o radost ze života, můžeme najít východisko. Tím je přiznání si bolesti, kterou prožíváme, vyrovnání se s ní a odpuštění tomu, kdo nás zranil. (160 stran)