ODBORNÁ LITERATURA: Umění výchovy dítěte: Julian Melgosa, Raul Posse

ODBORNÁ LITERATURA: Umění výchovy dítěte: Julian Melgosa, Raul Posse

Možno vypůjčit

Renomovaný psycholog Julián Melgosa spolu s Raulem Possem, učitelem a vychovatelem, který dlouhá léta působil jako konzultant organizace UNESCO, zpracoval toto téma učebnicově názorným způsobem, který čtenářům umožní z knihy vytěžit co nejvíce. V devíti logicky řazených kapitolách rodiče nejenom získají informace o základních vývojových stádiích dítěte, ale nabízí se jim také možnost osvojit si dovednosti, jež jsou pro zvládnutí tohoto období dítěte důležité.
Jak ovlivnit utváření charakteru dítěte i jeho emocionálních a intelektuálních schopností; jaké jsou základní principy socializace dítěte a jaké problémy tento proces provázejí; jak budovat v dítěti zdravé sebevědomí a realistický pohled na sexualitu; jak vést dítě k hodnotám, jež tvoří základní stavební kameny úspěšně a šťastně prožitého života – to jsou nejdůležitější tematické okruhy. Čtenář si tedy může postupně osvojit nástroje, které mu pomohou z jednotlivých střípků dětského vyzrávání poskládat mozaiku, jenž ve výsledné podobě – jak i název knihy napovídá – se stává opravdovým uměním. (195 stran)