ODBORNÁ LITERATURA: Psychologie školního dítěte: Marie Vágnerová

ODBORNÁ LITERATURA: Psychologie školního dítěte: Marie Vágnerová

Možno vypůjčit

Vývojová psychologie školního dítěte zaměřená na adaptaci na specifické prostředí školy a hodnocení školního výkonu. (88 stran)