ODBORNÁ LITERATURA: Hlavu vzhůru, chlap(c)i! : Milena Mikulková

ODBORNÁ LITERATURA: Hlavu vzhůru, chlap(c)i! : Milena Mikulková

Možno vypůjčit

Osvobozený muž-stručně, jasně a výstižně.
Tato kniha je pro všechny muže, kteří nepřestávají hledat, PROČ a JAK být správným mužem, manželem a otcem. Autorku k sepsání inspirovaly stovky příběhů jejích klientů-mužů, kteří našli odvahu a vydali se na cestu k sobě – s odvahou a nadějí. A inspirovala jí i cesta vlastního partnera. Kniha volně navazuje na její předchozí dílo Hlavu vzhůru, rodiče!
Autorka píše:
Chci povzbudit rodiče, aby věnovali nenahraditelnou pozornost výchově synů.
Chci povzbudit muže, aby zrušili 5 slibů malých chlapců, aby nepodcenili 5 pastí, aby našli 5 zdrojů k mužství, aby naplnili 5 nevyslovených tužeb, aby zvládli splnit 5 životních úkolů, aby byli sobě navzájem podporou.
Chci povzbudit ženy, aby s úctou daly mužům šanci. (136 stran)