ODBORNÁ LITERATURA: Hlavu (mírně) vzhůru, ženy: Milena Mikulková

ODBORNÁ LITERATURA: Hlavu (mírně) vzhůru, ženy: Milena Mikulková

Možno vypůjčit

Být ženou je dar. Být krásnou ženou je poslání. Být spokojenou ženou je umění. Umění, které objevujeme my ženy snad celý život. Protože tím, co je pro nás charakteristické, je naše proměnlivost. Proměnlivost, která je na jednu stranu inspirací, jistým druhem dobrodružství. Na druhou stranu je i bezednou studnicí stále nových výzev.
Pro nás samotné, ale i pro naše okolí. A někdy hned na hladině, jindy na svém nejhlubším dně, najdeme to nejcennější – své ženství, svoji hodnotu. Cestu k tomuto pokladu má každá z nás zcela originální. Z jednotlivých milníků na cestě k sebeúctě, k nalezení či potvrzení vlastní hodnoty, je složena mozaika témat této knihy.
Chci, aby kniha přinesla ženám pohlazení. Aby probudila povinnostmi a zodpovědností překrytou křehkost. Aby se znovu roztančila ženská ladnost, hravost a půvab, který je ozdobený úsměvem a jiskřičkami štěstí v očích. Aby svět voněl a krásněl.
Díky ženám, které chtějí být ženami. Díky mužům, kteří v nich tuto krásu objeví a dovolí ji rozkvést. (160 s.)