ODBORNÁ LITERATURA: Dobrý pěstoun: kolektiv autorů

ODBORNÁ LITERATURA: Dobrý pěstoun: kolektiv autorů

Možno vypůjčit

Kniha se věnuje problematice pěstounství z mnoha úhlů pohledu. Přináší ucelený souhrn nejen z oblasti pěstounství, ale i oblastí souvisejících (mediace, rodinná terapie, komunikace, traumata, závislostní chování apod.). Zahrnuje aktuální legislativu, reaguje na potřeby pěstounů i doprovázejících organizací. Hledá rovněž řešení problémových situací vyvolávajících etická dilemata a uvádí také kazuistiky a praktické ukázky řešení konkrétních situací. Je určena pro stávající pěstouny, zájemce o pěstounství, instituce a odbornou veřejnost, ale i studentům např. oboru sociální práce. (266 stran)