ODBORNÁ LITERATURA: Alkohol, drogy a vaše děti: Karel Nešpor, Ladislav Csémy

ODBORNÁ LITERATURA: Alkohol, drogy a vaše děti: Karel Nešpor, Ladislav Csémy

Možno vypůjčit

Jak problémům předcházet, jak je včas rozpoznat.
Druhé vydání knihy pro rodiče je doplněno o další zkušenosti s drogově závislými dětmi a dospívajícími. (160 stran)