BELETRIE: Lily a dvě mámy: Máša Bořkovcová, Markéta Hajská, Lela Geislerová

BELETRIE: Lily a dvě mámy: Máša Bořkovcová, Markéta Hajská, Lela Geislerová

Možno vypůjčit

Lili je patnáctiletá dívka, která studuje na gymnáziu a navštěvuje řadu kroužků, i když nejraději by byla déle venku. S činorodou mámou se občas pohádá, umí se ale také usmířit. Sem, do pěstounské rodiny, v níž se příběh odehrává, se Lili dostala z dětského domova ve svých deseti letech.
V komiksu se otevírají témata jako vytržení z původní rodiny, která svou péči o Lili zanedbávala, strádání v dětském domově nebo kontakt s rodiči.
Lili se ve vyprávění střídá se svou pěstounskou mámou. Zatímco Lili povídá hlavně o tom, co bezprostředně zažívá se svými kamarádkami, ve škole a na Facebooku, její máma hovoří hlavně o Lili a své zkušenosti s pěstounstvím. Vypráví o společných úspěších, úsměvných chvílích i o krizových momentech, kterými rodina prošla.
Je to příběh dvou silných moudrých žen, kterým se daří, byť někdy škobrtavě, jít společnou cestou. Je to také příběh o ceně újmy, jež vznikla odtržením dítěte od matky, a která musí být i při sebemoudřejší správě věcí placena. (78 stran)